طراحی باغ ویلا

مهم ترین عامل در طراحی باغ ویلا حفظ ارتباط انسان با طبیعت می باشد که نقش بسزایی در زیباتر شدن طرح باغ ویلا نیز دارد.  پرداخت مناسب و منطبق بر اصول طراحی  فضای سبز محوطه می تواند باعث دریافت احساس آرامش و  انرژی های مثبت از گیاهان باغ گردد.

وصف جریان هوای تازه و خنکی که در میان محوطه پیچیده و به انسان می رسد ، حس طراوات و سرزندگی غیرقابل وصفی را ایجاد می نماید. طراحی این فضا اگر به درستی ، با علم روز و بر مبنای ترندهای سال انجام پذیرد ، یک سازه خاص به شمار خواهد آمد که نظر افراد با سلایق مختلف را به خود جلب می نماید.

انواع سبک های طراحی باغ ویلا  

در علم معماری طراحی باغ ویلا شامل سبک های متفاوتی می باشد که هرکدام تعاریف مخصوص به خودش را دارد.
برخی از محبوب ترین این سبک ها عبارتند از :

1- سبک مدرن
2- سبک کلاسیک (سنتی)
3- سبک روستیک

ترکیب رنگ ها متناسب با محیط باغ ویلا


استفاده از گل و گیاه در محوطه باغ ویلا تنها راهکار یک طراحی اصولی نمی باشد ، بلکه عوامل و عناصر مختلف باید با یکدیگر هارمونی داشته تا آن محوطه از لحاظ بصری جذابیت های لازم را داشته باشد.
استفاده از تم های رنگی مناسب ، به کارگیری لوازم و تجهیزات جانبی براساس اصل فنگ شویی و استفاده از مصالح به روز با توجه به ساختار ویلا و آب و هوای منطقه ، می تواند از عوامل تأثیرگذار این مقوله باشد.

اصول طراحی باغ ویلا


1-  ساختار ویلا به گونه ای باشد که فضای سبز را به داخل ویلا آورده و پیرامون ساختمان بگسترد
2- توجه به شرایط اقلیمی ، پوشش گیاهی ، شرایط زیست محیطی و شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر
3- هماهنگی و ارتباط پیوستگی عناصر استفاده شده در محیط
4- نورپردازی مناسب باغ ویلا در ارتقای کیفیت تاریکی و روشنایی محوطه
5- توجه به مقیاس اندازه زمین باغ ویلا جهت اختصاص به محوطه فضای سبز
6- تعادل و یک دست بودن ابعاد اجسام استفاده شده در محیط ، توجه به قرینه بودن آن ها
7- انتخاب گل های فصلی وگیاهان مختلف از درختان همیشه سبز تا خزان‌دار با توجه به آب و هوای منطقه